Knowledge of other views.zip

500 KB

Knowledge of other views, with grading method
In order to form a WORLD GOVERNMENT
by Hamid Nazemi

یک نقشه ساده برای ترکیب حکومتهای کره زمین تهیه شده است.
آن را بخوانید و آن را به مقامات آمریکا گزارش بدهید و آن را در یک جلسه به گفتگو بگذارید و  آن را به تلویزیون به مناظره ببرید.
نقشه این است: انتخابات آمریکا باید از حالت کشوری خارج شود و به حالت جهانی درآید. طوری که همه مردم کره زمین بتوانند بر این انتخابات موثر باشند. بنابر این همه مجلسهای ملی در کشورهای قارهها باید صد نخود داشته باشند و به هر کاندیدای آمریکا که دلشان میخواهد از این صد نخود، تعدادی بدهند. سپس گزارش تعداد نخودها برای هر کاندیدا توسط آمریکا جمع آوری میشود تا آشکار شود که جهتگیری مردمان کره زمین نسبت به انتخابات آمریکا چیست؟ در واقع: آمریکا نباید زورگویی بکند یا اینکه اگر زور میگوید باید همه مردم کره زمین، در تابعیت او و دارای حق رأی از او باشند. نخودها همان شمارههای اندازه گیری هستند که برای هدف نظرخواهی استفاده میشود.

هشدار مسئولیت فایل آپلود شده بر عهده‌ی کاربر آپلودکننده می‌باشد، لطفا در صورتی که این فایل را ناقض قوانین می‌دانید به ما گزارش دهید.